Türküler

Gelin Övme Türküsü

Kapıda söğüt, gelinim kapıda söğüt,

Verdiğim öğüt gelinim, verdiğim öğüt,

Sevdiğim yiğit gelinim, sevdiğim yiğit,

Sen safa geldin gelinim, gelmeden kutlu olsun,

Yarenim, yoldaşım, bacım ağzın tatlı olusun.

Kına Türküsü

Aşağıdan gürül gürül göç gelir.

Gelir amma gürültüsü geç gelir.

Kız anadan ayrılması güç gelir.

Al gelin almaya geldik almaya ,

Alıpta dönmeye geldik dönmeye.

Aşağıdan gelir gelin alıcı.

Önüne tutarlar yalım kılıcı.

Bizde biliyorduk eller alıcı.

Al gelin almaya geldik almaya,

Alıpta dönmeye geldik dönmeye.

Sabah seni indirirler yollara.

Al kına yakarlar beyaz ellere.

Sakın kızım sakın düşme dillere.

Al gelin almaya geldik almaya,

Alıpta götürmeye geldik götürmeye.

Topacık topacık görünen taşlar,

Babanın yurdunun taşı değil mi?

Siğimce siğimce yağan yağmurlar,

Ananın gözünün yaşı değil mi?


Kız anası kız anası,

Başında mumlar yanası.

İşte koyup gidiyorum,

Hani bunun öz anası?

Çattılar ocak taşını,

Koydular düğün aşını.

Kız sabahdan gidicisin,

Fazla ağlatma gardaşını.


Sen safa geldin gelmen kutlu olusun

Yarenim, yoldaşım, bacım ağzın tatlı olsun

Giydiğin çizme gelinim, giydiğin çizme

Ölçesin büzme gelinim, ölçesin büzme

Komşuyu gezme gelinim, komşuyu gezme

Sen safa geldin, gelmen kutlu olsun

Yarenim, yoldaşım, bacım ağzın tatlı olsun