KA-VAK Vakfın Amacı

Vakfın amacı, sahip olduğu maddi imkânlar ölçüsünde, Kadirli yöresine ve yöre insanlarına şu hizmetleri yapmaktır:

a) Kabiliyetli fakat maddi imkândan mahrum gençlerin memleket bilimine ve kültürüne yüksek seviyede hizmet verebilecek evsafta yetişmelerini temin için onlara nakdî ve ayni yardımlarda bulunmak, öğrenim gören fakir öğrencilere karşılıksız burs vermek.

b) Gerekli kanuni izinler alınmak kaydı ile öğrenci yurtları, kurslar ve her seviyede eğitim-öğretim kurumları açmak.

c)  Toplum sağlığı ile ilgili çalışmalara maddî-manevî katkıda bulunmak, sağlık kurumları, kimsesizler yurdu ve huzurevleri açmak.

d) Tabii afetlerden zarar görenlere veya vatan müdafaasında şehit düşenlerin muhtaç durumda olan yakınlarına ayni ve nakdî yardımda bulunmak.

e) Kadirli yöresinin tabii zenginliklerinin ve tarihî eserlerinin tespiti, tanıtımı ve korunmasına kanuni izinler dâhilinde yardımcı olmak; bu alanda çalışanlara maddi-manevi destek vermek.

f) Kadirli ve yöresini geçmişi ve bugünü ile tanıtacak bilimsel araştırmalar yapanları desteklemek; gerekirse bu konularda çalışmalar yapacak bilimsel araştırma grupları oluşturmak, özel ve resmî kurumlara yöreyle ilgili danışmanlık ve araştırma hizmetleri sunmak.

g) Tarihî, kültürel, bilimsel ve teknik konularda yayınlar çıkarmak ve matbaa kurmak.

h) Vakıf adına kitap, dergi, bülten ve broşür çıkarmak.

i) Yörenin ve yöre halkının problemleriyle ilgili seminerler, paneller ve konferanslar tertiplemek; ortaya çıkan fikirleri kitap halinde yayınlamak.

j) Kadirli’den yetişmiş bilim adamı, araştırmacı, sanatçı ve edebiyatçılardan eserlerini vakfa bağışlayanlara ödüller vermek.

k) Kadirli ve yöresinden yetişmiş halk ozanlarının, birikimlerini ortaya koyabilecekleri geleneksel toplantılar tertiplemek.

l) Gençlerin zihinsel ve bedensel gelişmelerine yardımcı olmak maksadıyla kütüphane, okuma salonları, müzik ve folklor araştırma-uygulama merkezleri, spor tesisleri ve spor kulübü açmak. Geleneksel güreş müsabakaları tertiplemek.

m) Resmî ve özel kurumlarla iş birliği yaparak, Kadirli ve yöresindeki çevre meselelerini tespit etmek, çözümü için projeler hazırlamak, yaşanabilir bir çevrenin oluşturulmasında halkı ve öğrencileri şuurlandırmada öncülük etmek.

n) Öğrenci toplulukları ve kadın kolları oluşturmak, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikleri geleneksel hâle getirerek Kadirli’nin millî ve milletlerarası seviyede tanıtımına katkıda bulunmak.

o) Yörenin kaplıca, içme suyu ve buna benzer tabii kaynaklarının bilimsel analizlerini yaptırıp ilgili kurumlardan izin alarak vakıf adına işletmek.

p) Kadirli ve yöresinde üretilen hammaddelerin işletilmesine yönelik sanayi tesislerinin kurulmasına yardımcı olmak; kanunların müsaadesi ölçüsünde bu tür tesisleri bizzat kurmak ve yukarıdaki amaçların gerçekleşmesi için her türlü ekonomik faaliyetlerde bulunmak.

r) Lokal açmak, düşünce kuruluşu kurmak.