Tarih & Turizm

KARATEPE ASLANTAŞ AÇIK HAVA MÜZESİ
Kadirli İlçesi Kızyusuflu Köyü sınırları içerisindedir. Kadirli’ye 22 Km. uzaklıktadır.Karatepe geç hitit çağında (M.Ö.8. yy) Adana ovası hükümdarı Asativatas tarafından krallığını kuzeydeki vahşi kavimlere karşı korumak üzere bir hudut kalesi olarak yaptırılmıştır.Asativadaya adını alan bu yer M.Ö. 725-720 tarihleri arasında Asur Kralı 5. Salamondor veya M.Ö. 680 yılında Asarhoddon tarafından elegeçirilmiş yıkılıp yakılmıştır.

Tepenin zirvesinde saray kalıntıları olduğu tahmin edilen iki tane yanmış bina harabesi ve zahire kuyuları mevcuttur. Kalenin biri güneybatısında diğeri kuzeydoğusunda olmak üzere iki kapısı vardır.

KARATEPE-ASLANTAŞ NATIONAL PARK
Kadirli has a great park established on 7891 hectore area.This park is known as the second national park of Turkey with it’s historical,cultural and natural beauties.There are different species of trees and plants in this park

Mediterraneon climate is effective in this park.Ther are 100 plonts,185 birds,17 mammiferous animals,12 reptiles,5 amphibian and 22 fish.Most of the area of the park is in Kadirli and the of it is in Düziçi and Osmaniye.It’s 20 km far from Kadirli and 15 km far from Osmaniye.

Karatepe-Aslantaş Open Air Museum
The museum is in the boundaries of Kızyusuflu village of Kadirli.The museum is 22km away from Kadirli.  The Karatepe museum had been built as a border castle  by Asativas, the emperor of Adana lowland to protect his kingdom from the wild civilizations in the north in b.c. 8. This region which had been announced as Asativadaya had been destructed by 5th Salamondor emperor of Assur Kingdom in b.c. 725-720  and Asarhoddon in b.c. 680.

There are two burned ruins that are estimated as ruins of a palace and grain wells.The castle has two doors,one is in the southwest and the other is in the northeast.

HİERAPOLİS KASTABALA
Hierapolis veya Kastabala, Kadirlinin 35 km güney doğusunda olup ceyhan ırmağının Osmaniye-Kadirli arasında yaptığı dirseğin batı yakıasındadır. Bodrum kaleside olarak bilinen Hierapolis Kastabala M.Ö. 1 yy. ikinci yarısından M.S. takriben 17 yılına kadar hüküm sürdüğü bilinmektedir. Kastabalada bulunan ana tanrıça artemiz Kültü ve Kültün tapınağı, bu kentin antik devir din tarihinde büyük rol oynamasına sebep olur her yıl düzenlenen kült törenlerine Ceyhan nehri kıyısında bulunan bir çok kent katılırdı. Bu kült törenlerinin en büyük özelliği rahibelerin kor haline gelmiş kızgın közler üzerinden çıplak ayakla yürümeleriydi.

CASTABALA, HIEROPOLIS
It’s on the 35 km from kadirli and On the west side of Ceyhan River and Kadirli,Osmaniye.It’s alsoKnown as Bodrum Castle and it has reigned since BC 1 to the AD 17.The goddess Artemis had a great importance on thegion and every year a lot of people comin around used to participated in the cult ceremonies arronged by the goddes.The specific feature of these ceremonies was that priests were walking on the red-hot ashes with their naked feet.

ALACAMİ
AYASOFYA GİBİ DÜNYADA KİLİSE VE CAMİ OLARAK KULLANILAN İKİ NADİDE ESERDEN BİRİSİ “ALACAMİ”

Roma antik kenti FLAVİAS’ın görkemli bir eseri olan ve m.s 70’li  yıllarda Roma’ da işbaşında bulunan FLAVİEN hanedanı tarafından yapılan bu tarihi  yapı yaklaşık 2000 yıldır zamana meydan okuyor. Dulkadiroğulları Türkmen beyi,  Alaüddevle’nin oğlu Sarı Kaplan zamanında takriben 1480’li  yıllarda  tarihi kilise, iç kısmına kıble yönünde bir mihrap, anıtsal yapının kuzeybatı yönündeki duvarının üzerine de bir minare eklenerek camii’ye çevrilmişti.2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından  yaklaşık 1 trilyon ödenekle  başlatılan  restorasyon çalışmaları,  2007 yılında tamamlanmış ve ilçemizin en önemli   tarihi ve kültürel mirası koruma altına alınmıştır.

One of the two rare artifacts which are used as church and mosque in the world

The Alacami had been instructed 2000 years ago by the FLAVİEN heraldic at a.d. 70 .The Alacami is the magnificent artifact of the romanian antique city FLAVİAS.The Alacami had been turned from church into a mosque by Sarı Kaplan,son of the Anatolian Turkish Beylik of Dulkadir’s bey Alaüddevle in 1480s as adding a mihrab at the qible direction to the inside part of the artifact and a minaret to the northeast wall of the artifact. The restoration of the Alacami had been started in 2005 by the General Managemant of All Foundations and The Culture and Tourism Ministry,  and completed in 2007 with succes. Since than the Alacami has been in the protection.