Deyimler

 • At olup kuyruk tutmak.
 • Çalıyı tepesine sürmek.
 • Göğe taş atıp başını altına tutmak.
 • Davulun ik tarafına vurmak.
 • Yarması kaynamak
 • Yöresel Kelimeler
 • Kezek; Sabanın veya çapanın çıkardığı iri toprak parçası.
 • Küren, Yaban hayvanları sürüsü
 • Salan; Dinlendirilen tarla, mezra, otlak.
 • Selinti;Selin sürüklediği çer-çöp
 • Evreğeç; Yufka pişirmeye yarayan çeşit çıtaya benzeyan tahta parçası.
 • Gö; Olgunlaşmamış.