ŞAİR ALİ KEMAL BOZKURT

Ali Kemal Bozkurt, 1935 yılında Kadirli ilçesinin armağanlı köyünde doğdu. Türkmen bir aileye mensup olan genç Bozkurt, halk ozanı Karacaoğlan şiirleri okuyarak büyüdü! On altı yaşında ‘‘Keşişin Kızı’’ adlı ilk eserini yazdı. Bu şiir çevrede çok ilgi gördü. Böylece şiir yolculuğu başlamış oldu. Zaman içinde: Koşma, Semai ve Destan formunda birçok şiir yazdı. Çöldeki Pınar adlı şiir kitabı 2005 yılında yayınlandı. Vakitsiz Yağmur adını verdiği ikinci şiir kitabı yayına hazır.. Onun şiirlerinde: Tevekkül yolculuğunu görürsünüz. O bir Karacaoğlan hayranı. Kader ağacının gölgesine sığınan şair! Garip dede denmesinden mutlu oluyor. 

Keşişin Kızı
Daha on altıydı çok gençti yaşım
Bir gece rüyamda başladı hışım
Belki hayalimdi belki de düşüm

Şu komşu köyündeki keşişin kızı
Köyün yamacında kuzu güderdik
Saklambaç oynardık şenlik ederdik
Peyniri ekmeği birlikte yerdik

Öyle tatlıydı ki keşişin kızı
Sesi çok güzeldi türkü söylerdi
Gözlerime bakar gönül eğlerdi
Onu dinlemezsem hemen ağlardı

Öyle nazlıydı ki keşişin kızı
Bazen coşar tatlı tatlı eserdi
Bazen bana kızar hemen küserdiÇabuk sitem eder surat asardı
Bir tatlı cadıydı keşişin kızı

Sarı saçlı yeşil gözleri vardı
Beni göremezse hemen arardı
Neredeydin diye hesap sorardı
Sanki bir kadıydı keşişin kızı

Bozkurt’un öyküsü mazide kaldı
Sevda çiçekleri sarardı soldu
Yazdığı şiirler hep kitap oldu
Sanki bir dilekti keşişin kızı..
Dilden gelen elden gelse fukara padişah olurdu..

Ali Kemal Bozkurt
Kayıt Tarihi : 12.1.2015 12:00:00

Arayan Benim
Meçhule yürüdüm düştüm yollara
Özünde yarası kanayan benim
Yolum düştü hatır bilmez ellere
Deryada damlayı arayan benim

Can bağıma yaren ettim sazımı
Güz eyledim baharımı yazımı
Hakkın kapısına döndüm yüzümü
Kaderde evlayı arayan benim

Yaratanım yazmış kader yazımı
Kıbleye çevirdim yaşlı yüzümü
Gönül dostu hayra yora sözümü
Çöllerde Mevla’yı arayan benim

Ah eyledim mızrap vurdum sızıma
Yalvardım yakardım kendi özüme
Dil bilmezler inanmadı sözüme
Aslında sevdayı arayan benim

Düşe kalka seksen yılı bitirdim
Yaşlı canı son uykuya yatırdım
Hakkın nizamına bir yük getirdim
Umut kapısını arayan benim
arayan benim..

Ali Kemal Bozkurt
Kayıt Tarihi : 9.2.2017 11:09:00