Kadirli Eğitim Ve Kültür Vakfı (KA-VAK) Yayın İlkeleri

İnternet ve teknolojinin en üst düzeyde doğru kullanılması ve faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

Yayınlarında çok seslilik ve katılımcı yayıncılık açısından üyelerine ve okuyucularına görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunmakta olup konu ile ilgili tüm bakış açıları ve farklı görüşleri yansıtma fırsatı verir.

Eğitici olmak açısından bilginin evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesi için eğitici yayınlar yapar.

Cevap hakkına saygı açısından iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

Önyargısız yaklaşım açısından haberin araştırılmasından sunumuna kadar geçen her aşamada önyargılardan arındırılmış şeffaf ve tarafsız bir yaklaşım sergiler.

Doğruyu arama kaygısı açısından olayları tüm yönleriyle irdeleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlar.

Öncü olmak açısından eğitim ile kültür-sanat haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.

Güvenilirlik açısından kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.

Arşivinde bulunan bilgi ve dokümanlar ile ilgili olumsuzluğu sabit olan haberi düzeltmede, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmada hak sahibidir.