KADİRLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (KA-VAK)

ÖĞRENCİ BURSU HİZMETİMİZ

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KA-VAK) olarak Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KA-VAK) Vakıf Senedi ve Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Vakıf Senedinin Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine dayanılarak KA-VAK Burs Yönergemiz dahilinde Hayırsever Hemşerilerimiz Tarafından Kadirli Yöremiz Öğrencilerine Burs Verilmesi Hususunda Hizmet Etmektedir.

KA-VAK Burs Yönergesine ait Özel Hükümler

Burs süresi ve mahiyeti

MADDE 5- (1) Burs süresi asgari bir öğretim yılıdır, yönetim kurulu kararı ile bu süre uzatılabilir. Verilecek burslar karşılıksızdır.

MADDE 6- (1) Her öğretim yılı başında Vakfın gelir durumuna göre burs verilip verilmeyeceği, verilecekse burs verilecek öğrenci sayısı ve öğrencilere verilecek aylık burs miktarı Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Başvuru yeri ve süresi

MADDE 7 – (1) Vakıf tarafından verilecek burstan faydalanmak isteyen öğrenciler, Vakfın İnternet Sitesinde yapılacak duyuruda belirtilen yere, belirtilen tarihler arasında başvuru yaparlar. Başvurular posta ile de yapılabilir. Postadaki gecikmelerden Vakıf sorumlu tutulamaz.

Başvuru

MADDE 8 – (1) Başvurular, Ek-1 Burs Talep Formu ile 7’nci maddede kapsamında yapılır.

Burs başvurularının değerlendirilmesi ve sonucun ilanı

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin Ek-1 Burs Talep Formu ile verdikleri bilgiler, Ek-2 Burs Değerlendirme Kriterleri’ne göre değerlendirilerek puan sıralaması yapılır. Bu puan sıralamasına göre asil ve yedek liste belirlenir. Burs sonuçları bilgilendirmesi Vakıf İnternet Sitesinde yapılır.

(2) Vakıf, Burs Talep Forumu’ndaki bilgilerle ilgili öğrencilerden belge isteyebilir ve araştırma yapabilir.

Bursun ödenmesi

MADDE 10 – (1) Vakıf tarafından, burs verilecek asil listedeki öğrencilerin, vakıf tarafından belirtilen bir bankada açtıracakları hesaba öğretim yılının başladığı ilk aydan başlamak üzere her ayın 15’ ine kadar yatırılır veya imza karşılığında elden verilir.

Bursun kesilmesi

MADDE 11 – (1) Burs verilen öğrencinin her ne sebeple olursa olsun öğrenciliğinin sona ermesi halinde bursu kesilir. Başarılı olduğunu başarı belgesi ile ispat edemeyen veya yanlış beyanda bulunan öğrencinin bursu kesilir.