KA-VAK İÇİN YENİ BİR SAYFA

Mustafa TUFAN

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı
Genel Sekreteri

Günümüzde inovasyon adı verilen yenilik rüzgârlarının hızlı esmesi ile birlikte beraberinde köklü değişim ve dönüşümler meydana gelmektedir. İnovasyon rüzgârına karşı durabilen, mücadele edebilen, kendisini uyarlayan ve yapılandıran kurum ve kuruluşlar, hatta insanlar ayakta kalabilmekte değişim ve dönüşümü başarmaktadırlar. Aksine rüzgâra kapılanlar ise savrulup yok olmaktadırlar. 
Kuruluş amacı Kadirli yöresi ve insanına hizmet etmek olan çeyrek asırlık Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (KA-VAK) son yıllarda değişim ve dönüşüme verdiği önem artmış, kurumsallaşma başta olmak üzere amaca yönelik faaliyetlerde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmiştir. Tabiri caiz ise yeniliklere yönelik dönüşümde yeni ufuklara doğru yelkenler açılmıştır. 
Tabi ki Vakıflar gibi esas amacı hizmetkarlık ve hayır işleri olan kurumların başarılı olmaları için; yetişmiş tecrübeli ehliyetli insan kaynakları ve aynı zamanda bununla birlikte ekonomik güce sahip yeterli kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan birisinin eksik olmasının başarıyı olumsuz etkileyeceği aşikârdır. Ama her ikisinin birlikte olması halinde de Vâkıfımızın en önemli Vakıflar arasında yer alması sağlanacaktır. Vakfımız bu konuda her iki hususu da başarabilecek potansiyele sahip olup pozitif bir bakış ve disiplinli bir çalışmaya ihtiyaç vardır. İnsanımıza ve hayırsever hemşerilerimize güveniyoruz. Burada en önemli husus adım adım yenilikçi dönüşümü sağlamak, hedefe kilitlenmek ve gereğini yapmaktır. 
Bilindiği üzere Vakfımızın Genel Merkezi Ankara (Hizmet binası vakfımıza ait) olmak üzere iki tane şubemiz; Kadirli Şubemiz (Yerimiz Kira) ve Adana Şubemiz (Hizmet binası vakfımıza ait) ile İstanbul, İzmir, Osmaniye, Gaziantep, Kahraman Maraş olmak üzere 5 Temsilcilik, 23 ilde bulunan Üniversitelerimiz de KA-VAK Öğrenci Topluluklarımız bulunmaktadır. 
Vakfımız tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “7 Mart Kadirli’nin Kurtuluş Günü” etkinlikleri ile iftar yemekleri, ramazan kolisi yardımları, şehit ve gazi aileleri ziyaretleri ve yardımları, öğrenci bursları, eğitim seminerleri, düşkünlere yardım, Delara Şenliği, Aşık Feymani Şenliği, Kız Öğrenci Yurdu yaptırmak gibi birçok faydalı faaliyetleri başta Kadirli olmak üzere Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Osmaniye, Gaziantep, Kahraman Maraş gibi ülkemizin birçok ilinde yerine getirmektedir. 
Hemşerilerimizin iletişimde Vakıf faaliyetlerini yakından takip etmeleri ve vakfımıza katkı sağlamaları için KA-VAK Web Sayfamızı (www.kavak.org.tr) yeniden yapılandırdık. Bu konuda hemşerilerimizin eleştirilerini ve katkılarını bekliyoruz. Web sayfamız yeni olduğu için bazı bölümlerde yetersiz veya eksik bilgiler olacaktır. Bilgi ve belge temini hususunda (info@kavak.org.tr) hemşerilerimizden katkı bekliyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Amacımız insanımıza ve yöremiz ile ülkemize ve milletimize hizmetkârlık yapmaktır. Hep birlikte başaracağız inşallah.
Saygılarımla