ÂŞIK HALİL KARABULUT

Halil Karabulut 1926 yılında, o yıllarda Kadirli’ye bağlı olan Mehmetli Köyünde doğmuştur. 1998 yılında Osmaniye’nin il olmasıyla, yeni kurulan Sumbas İlçesi’ne bağlanan Mehmetli, Belde olmuştur.

İki defa evlenen şairimizin iki eşinden dört çocuğu vardır. 1933 yılında köyündeki üç yıllık ilkokulu ve çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle, okuma hayatını devam ettirememiştir. Bu arada kendi kendine eski harflerle okuma yazmayı da öğrenerek, dini milli eserleri okuryazar hale gelmiştir.

Çiftçilikle geçinen Karabulut, aynı zamanda iyi bir ‘Halk Kültürü’ kaynak kişisidir. Türk Dil Kurumu tarafından, hayattayken kendisiyle ilgili konferans verilen ilk kişidir. 15-16 yaşlarındayken Çukurova ve yöresinde, şiir söyleme geleneğine uyarak Karacaoğlan, Dadaloğlu, Kerem ve Köroğlu gibi âşıkların türkülerini ezberleyip okumaya başlar. Âşık Halil Karabulut’un milli ve dini konularda duyarlılığı çok yüksektir. Birçok şiirinde bunu görmek mümkündür. Onun isimsiz ilk şiiri 1946 yılında Ülkü Dergisi’nde yayınlanmıştır. 1973 yılı Konya Âşıklar Bayramında kazandığı birincilikten sonra, kendisiyle ilgili pek çok yayının yapılmasının önü açılmıştır ve birçok ödül sahibi olmuştur. Bu arada şiirlerinin başkaları tarafından kullanılması yüzünden, şiirlerini bir süre kimseye vermez olacaktır.

Âşıklık geleneğindeki “Bade İçme” (Pir tarafından, aşk şerbeti içirilmesi) olayı, âşık Karabulut’ta, 15 yaşındayken gördüğü bir rüya sonrası, dilinin çözülmesi ile başlar. Ondan sonra “Âşık Halil” diye kendini isimlendirdiğini söyler. Bundan sonra şairliğinde, büyük değişiklikler olur.

Halil Karabulut bir destanlar şairidir. Milli tarihimizle ilgili çok sayıda şiiri vardır. Bunun önemli bir kısmı Atatürk’le ilgilidir. Kurtuluş savaşı ile ilgili meşhur “ Vura Vura Kurtardık” şiiri ona aittir ve bir başka Kadirli’li şair olan, Abdulvahap Kocaman tarafından okunarak tanıtılmıştır. Dini konulu şiirler inde, “Yeşil otta, beyaz ayran gizlidir.” Gibi mısralarla, yaratılış hikmetine dikkat çekmesiyle de bilinir. “Atatürk’le Tarihe yolculuk” isimli kitabının hazırlanıp basılmasında Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı yardımcı olmuştur. Ölümünden önce kendisiyle görüşmelerimizde, anlattıkları kayıt altına alınmıştır.

16 ağustos 2010 yılında Sumbas ilçesi Mehmetli Beldesi’nde vefat etmiştir. Mezarı da oradadır. Âşık Karabulut’la ilgili en kapsamlı çalışmayı Prof. Saim Sakaoğlu yapmıştır.
Âşık Halil Karabulut’un basılmış belli başlı eserleri;

ATATÜRKLE TARİHE YOLCULUK
DESTAN DESTAN ÜSTÜNE
SENİN AŞKINLA
DAMLADA DERYA GİZLİDİR
ALTIN MISRALAR