14/03/2023
852

KADİRLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI 15. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

KADİRLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

15. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Vakfımızın 15. Olağan Genel Kurul toplantısı 1 Nisan 2023 Cumartesi günü Vakıf Genel Merkezinde saat 14.00’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 15 Nisan 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Üyelerimize ve hemşerilerimize duyurulur.

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı

Genel Merkez Yönetim Kurulu

Adres: Korkut Reis Mah. Hanımeli Sok. Korkut Apt. No:36/17  (06420) Çankaya/Ankara  www.kavak.org.tr  info@kavak.org.tr

GÜNDEM

1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

2. Divan Kurulunun oluşturulması

3. Açılış konuşmaları

4. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve ibrası.

5- 2023 ve 2025 Yıllarına Ait Tahmini Bütçesinin Görüşülüp Onaylanması

6. Yeni üyelik müracaatlarının genel kurulun onayına sunulması

7- Yeni yönetim ve denetim kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi

8. Dilek ve temenniler

9. Kapanış