22/05/2019
47

KADİRLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI KADİRLİ ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

Vakfımızın Kadirli Şubesi Genel Kurul toplantısı 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü Vakıf Şube Merkezinde saat 14.00’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 01 Haziran 2019 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Üyelerimize ve hemşerilerimize duyurulur

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetimi

GÜNDEM

1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

2. Divan Kurulunun oluşturulması

3. Açılış konuşmaları

4. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunması, müzakere edilmesi ve ibrası.

5- 2019 ve 2021 Yıllarına Ait Tahmini Bütçesinin Görüşülüp Onaylanması

6. Yeni yönetim ve denetim kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi

7. Dilek ve temenniler

8. Kapanış